Polityka prywatności

Użytkownik może korzystać z danych i informacji zawartych na serwisie TechPage.pl jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pózn. zm.).

W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie informacji lub ich części bez zgody właściciela serwisu. Dane i informacje zawarte w serwisie TechPage.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na stronie.

  • Polecana książka

    • książka Moja marka sprzedaje na Facebooku! (Wersja elektroniczna (PDF))