React JS — praktyczne zastosowania i zalety biblioteki React

React software development

Zapotrzebowanie na aplikacje zbudowane w rodzinie JavaScript nieustannie rośnie, ze względu na dużą elastyczność tej technologii. Po pierwsze aplikacje takie mogą zostać zbudowane w jednym stacku technologicznym (dzięki środowisku uruchomieniowemu Node.js oraz licznym frameworkom JSowym). Po drugie, konstrukcja zarówno Node.js, jak i Reacta daje dużo swobody podczas podejmowania decyzji w czasie developmentu i umożliwia elastyczne podejście do realizacji projektu. 

Przejdźmy jednak do szczegółów — jakie najważniejsze elementy wpływają na to, że React jest taki popularny? 

Zdecydowanie na uwagę zasługują re-używalność komponentów i Virtual Document Object Models.

Re-używalność komponentów. Oznacza to, że jeżeli dany problem już kiedyś się pojawił i został opracowany przez innych programistów, możesz skorzystać z ich rozwiązania. Na stronie React JS znajduje się dostęp do darmowych komponentów. Część z nich jest ścisłym rozwiązaniem, inne są w pełni konfigurowalne. 

Drugi mocny element w przypadku React JS, to wirtualne Document Object Models.(DOM). Rozwiązanie przełamuje słabości klasycznej wersji DOM, który był sporym obciążeniem obliczeniowym. Tworzy on drzewo z węzłami, które reprezentują obiekty w kodzie. Za jego pomocą rejestrowane są zmiany i aktualizowane zasoby, które się zmieniły, zamiast całego pliku. Efekt — umożliwia efektywniejszy i prostszy rozwój aplikacji, z podkreśleniem wydajności (co często jest kluczowe dla klienta końcowego).

To oczywiście nie wszystko. Do pozostałych zalet React JS możemy zaliczyć efektywność biblioteki i swobodę w jej stosowaniu. Dobrym przykładem będzie tu możliwość napisania poszczególnych sekcji aplikacji przez różnych programistów, bez obawy o rozpad logiki aplikacji poprzez wprowadzone zmiany. Działa to niezależnie czy specjaliści tworzą po stronie serwera, czy klienta, dzięki czemu znacząco przyśpiesza to tempo prac.

React js developer — duże zapotrzebowanie na specjalistów

Obecnie React developer z racji na swoje kompetencje i znajomość bibliotek, to tak naprawdę full-stack poruszający się w najbardziej chłonnym rynku programistycznym. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na specjalistów i usługi software development w tym zakresie są bardzo duże. 

Ilość projektów, rozwijanie technologii przez Facebook, a przede wszystkim zapotrzebowanie na rynku sprawia, że React developer musi być ciągle na bieżąco i rozwiązywać coraz bardziej złożone zagadnienia. Najlepiej odpowiedzi szukać wśród społeczności, która porusza się po tych zagadnieniach na podobnym poziomie abstrakcji. Oczywiście React JS jest biblioteką typu open source, co oznacza, że każdy może zgłaszać i naprawiać błędy w technologii oraz zgłaszać nowe funkcjonalności. Całość sprawia, że biblioteka znajduje się ciągle w trendzie wzrostowym i będzie wspierana w długofalowej perspektywie.

Praktyczne zastosowanie biblioteki reactowej jest oczywiste. Przy dużym natężeniu zleceń i wymagań projektowych może jednak w firmie brakować rąk do pracy. Tutaj warto rozważyć skorzystanie ze współpracy ze specjalizującym się w React JS software house albo na znalezieniu partnera, który zapewni dedykowany zespół lub pojedynczych specjalistów pod realizację danego projektu i celów biznesowych klienta.  

React JS

Tags: