Poznaj możliwości oprogramowania Autodesk

Oprogramowanie Autodesk, takie jak AutoCAD i jego wersje branżowe np. AutoCAD Mechanical i AutoCAD Electrical, zrewolucjonizowały pracę projektantów i konstruktorów. Przejście z klasycznej deski kreślarskiej do nowoczesnej, jaką bez wątpienia jest AutoCAD, dało nowe możliwości projektowania i tworzenia dokumentacji.

Programy te oferują zaawansowane funkcje dzięki, którym praca jest szybsza i łatwiejsza. Jednakże mimo swojego zaawansowania oprogramowania te nie zawsze spełniają rosnących wymagań użytkowników. Coraz częściej potrzeba dedykowanych rozwiązań CAD, które będą realizowały bardzo specyficzne i skomplikowane operacje lub pozwolą zautomatyzować pewne powtarzalne czynności. Dostrzegając wymagania użytkowników i wychodząc im naprzeciw dostępne są dedykowane szkolenia Autodesk, dzięki którym można zdobyć wiedzę i umiejętności w jaki sposób stworzyć nowe funkcjonalności w posiadanym programie.

Oprogramowanie Autodesk można rozszerzyć o specjalistyczne dodatki. W tworzeniu dodatków, w zależności od stopnia ich skomplikowania i funkcjonalności, jaką chce się otrzymać, można posłużyć się narzędziami programistycznymi, do których należą makra napisane w VBA (Visual Basic for Application), AutoLisp, czy też w pełni zintegrowane z systemem dodatki typu „plug-in”, tworzone za pomocą zewnętrznych narzędzi programistycznych jak Visual Studio.

Oprócz wymienionych wyżej narzędzi, AutoCAD wyposażony jest w interfejs API (Automation Programming Interface), który umożliwia tworzenie narzędzi do automatyzacji działań i operacji, które są powtarzalne i trzeba by je wykonywać ręcznie. Zautomatyzować można np. rysowanie czy wstawianie konkretnych obiektów, tworzenie modeli 3D, odczytywanie informacji z rysunków, bloków, import oraz eksport danych do innych używanych aplikacji np. Excel. Automatyzacja tych wszystkich działań w znaczący sposób może przyśpieszyć pracę.

Odbywając dedykowanie szkolenie AutoCAD można nauczyć się tworzyć narzędzia, które pozwolą np. na:
– Przenoszenie tabel z rysunków AutoCAD do arkuszy Excel. Program automatycznie otwiera rysunki ze wskazanego katalogu po czym przeszukuje je w poszukiwaniu tabel, z których następnie eksportuje i zapisuje dane w arkuszu Excel;

-Automatyczne tworzenie gotowej dokumentacji w pełni opisanych i zwymiarowanych rysunków formatu .dwg wg. określonego przez użytkownika szablonu na podstawie wytycznych wprowadzanych w oknie graficznym;

-Obliczanie długości tras, na zaimportowanych mapach, między dwoma dowolnymi punktami z uwzględnieniem przebiegu dróg, skrzyżowań czy budynków.

Patrząc na wymienione powyżej przykłady wydaje się, że możliwości programu AutoCAD są niemal nieskończone, jednakże aby z nich korzystać, należy zdobyć nie zbędą wiedzę i umiejętności, które dostępne są na dedykowanych szkoleniach AutoCAD.

technical drawing