Szybciej i wygodniej – skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe jest tą połączenie dwóch lub więcej klawiszy, które umożliwia wykonanie jakiejś opcji. Najczęściej są to klawisza CTRL, ALT, SHIFT i klawisze numeryczne. Znanie niektórych takich skrótów jest przydatne, ponieważ umożliwia nam tą szybszą i wygodniejsza pracę na komputerze.

W tym artykule pokarzemy Wam kilka takich skrótów.

CTRL+C Kopiuj
CTRL+X Wytnij
CTRL+V Wklej
CTRL+Z Cofnij
DELETE Usuń
SHIFT+DELETE Trwałe usuwanie bez przenoszenia do kosza
CTRL+STRZAŁKA W PRAWO Przesuwanie punktu wstawiania na początek następnego wersu
CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesuwanie punktu wstawiania na początek poprzedniego wersu
CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesuwanie punktu wstawiania na początek następnego akapitu
CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesuwanie punktu wstawiania na początek poprzedniego akapitu
CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Wyróżnienie bloku tekstu
SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczanie kilku elementów
CTRL+A Zaznaczanie wszystkiego
F3 Wyszukiwanie pliku lub folderu
ALT+ENTER Wyświetlanie właściwości danego elementu
ALT+F4 Zamaykanie aktywnego elementu
ALT+SPACJA Otwieranie menu skrótów aktywnego okna
CTRL+F4 Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów.
ALT+TAB Przełączanie między aktywnym oknami
ALT+ESC Przechodzenie między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane
F6 Przechodzenie między kolejnymi elementami okna lub pulpitu
F4 Wyświetlanie listy paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie EksploratorWindows.
ALT+SPACJA Wyświetlanie menu systemowe aktywnego okna
CTRL+ESC Wyświetla menu start
F5 Odświeża aktywne okno