Niemal 900 osób rocznie ginie w wyniku zdarzeń losowych. Ta aplikacja może ocalić życie!

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w wyniku porażenia piorunem ginie rocznie w Polsce przeciętnie około 6 osób, w następstwie ukąszenia przez jadowite zwierzęta – około 10 osób, a w wyniku wypadków i katastrof kolejowych 23 osoby. Wypadki samochodowe – najczęstsze ze zdarzeń uwzględnionych w badaniu – są przyczyną nie więcej niż 4600 zgonów rocznie (co należy uznać za liczbę bardzo wysoką), natomiast w wyniku utonięć – kolejnych pod względem liczebności – ginie niemal 900 osób rocznie.

Aplikacja ARMAGEDDON to szybkie rozwiązanie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w skali globalnej, jak również lokalnej. System powiadamia między innymi o takich zdarzeniach jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, skażenia promieniotwórcze, zanieczyszczenia środowiska, katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrożenia militarne itp. Informacje przekazywane są za pomocą sms lub wiadomości tekstowej w załączonym obrazem z mapy zawierającego dokładne współrzędne zdarzenia. Przekaz ma miejsce dzięki specjalnie stworzonej platformie zarządzania ostrzeżeniami, z interaktywną mapą, wyłapującą wszystkich z zakreślonej kręgiem strefy zagrożenia. Ostrzeżenie otrzymują tylko Ci, którzy znajdą się w strefie zagrożenia. To optymalizacja, aby bardzo konkretnie, szczegółowo, intuicyjnie poinformować o zagrożeniu tych, którzy są na nie narażeni.

– „ Ideą aplikacji jest stworzenie centrum, które będzie gromadziło i analizowało informacje spływające miedzy innymi z wszystkich Centrów Zarządzania Kryzysowego, mediów, internetu, niezależnych zgłoszeń i globalnego systemu powiadamiania o zagrożeniach.” –wyjaśnia Bartłomiej Czernecki, dyrektor zarządzający Noidss Sp. z o.o.

Twórcy systemu (centrum dowodzenia + aplikacja) za cel postawili sobie dostępność w każdym kraju świata. Informacja o funkcjonującym systemie ARMAGEDDON będzie udostępniana już na granicy między państwami.

– „ W obrębie każdego kraju, który zdecyduje się na jego wprowadzenie powstanie Centrum Monitorujące. Jego zadaniem będzie gromadzenie danych dotyczących sytuacji niebezpiecznych w danym Państwie z możliwością oczywiście zakreślania dowolnego obszaru. Użytkownicy znajdujący się z strefie danego Państwa otrzymają ostrzeżenie i lokalnym języku.” – dodaje Czernecki.

 

System ARMAGEDDON stworzony przez polską firmę Noidss Sp. z o.o. to kolejny dowód na to, że polskie, innowacyjne rozwiązania łączące narzędzia komunikacyjne i internet stwarzają na globalnym rynku nowe możliwości biznesowe, a ich silą napędowa może być budowa nowego, bardziej przyjaznego świata. Aplikacje użyteczności społecznej to nie moda, a kierunek potrzebny i ułatwiający codzienne życie.

W najbliższym czasie firma przedstawi rynkowi niezależne urządzenie mobilne współpracujące z systemem ARMAGEDDON, które będzie odporne na skrajne czynniki atmosferyczne, z odpowiednim zapasem energii i wieloma dodatkowymi funkcjonalnościami. To odpowiedź dla tych, którzy nieświadomi zagrożeń chcą być informowani, ale niekoniecznie przy wykorzystaniu smartphona, który na chwilę obecną staje się niekończącym się klockiem lego.

 

ARMAGEDDON trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qKV1KBsXWo4&feature=youtu.be

 

ARMAGEDDON

Andrzej

Administrator serwisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.